Ogłoszenia

 

2 stycznia 2019 r. zajęcia odbędą się według planu:

 

  • 9.00 – 10.30

     Duchowość średniowiecza

 dr hab. Marcin Godawa

  • 10.40 – 11.25

     Duchowość średniowiecza - egzamin

 dr hab. Marcin Godawa

  • 12.20 – 13.50

     Hagiografia franciszkańska - zaliczenia

 o. mgr lic. Stanisław Mazgaj OFM

  • 13.50 - 14.40

         Przerwa

  • 14.40 - 16.10 

     Historia ruchu franciszkańskiego - egzamin

o. mgr lic. Piotr Bielenin OFMConv

  • 16.20 - 17.50

    
Pisma św. Franciszka i św. Klary - egzamin

o. dr Andrzej Zając OFMConv