Rekrutacja

Chcesz odkryć nowe motywacje do życia i pracy? Naszą pasją jest życie! Uczymy się od najlepszych.

Odwołujemy się do wzorców sprawdzonych w życiu, przekonani o szczególnym znaczeniu edukacji biograficznej. Patrząc na ludzi szczęśliwych, szukamy odpowiedzi na pytanie, jak być pogodzonym z sobą, z innymi, z całym stworzeniem i z Bogiem.

Doceniając pedagogikę miejsca, studiujemy w historycznych murach franciszkańskiego klasztoru w samym sercu Krakowa.
Ważna jest dla nas historia, ale ważniejsze jest "tu i teraz" tego, co dzieje się w nas i wokół nas.

Nasze studia mają charakter interdyscyplinarny. Podejmujemy zagadnienia z duchowości, kultury, psychologii, dialogu, ekoteologii.

Dbamy o to, by miejsce wykładów było przede wszystkim miejscem spotkania.
Chcesz się przekonać? Przyjdź! 

 

Nabór na studia trwa do 29 września 2017 roku (zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 roku).

 

 • Warunki wstępne: od kandydatów wymagane są ukończone studia wyższe licencjackie zawodowe lub pełne studia magisterskie na dowolnym kierunku

 

 • Wymagane dokumenty
  • podpisane podanie i wypełniony kwestionariusz osobowy

  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

  • 1 zdjęcie (format legitymacyjny)

  • kopia dowodu osobistego

  • kopia dowodu wpłaty wpisowego (po złożeniu dokumentów)

 

 • Opłaty
  • 550 zł za semestr (całość trzysementralnych studiów 1650 zł)
  • 100 zł jednorazowa opłata rekrutacyjna

 

 • Limity miejsc
  • minimalna liczba słuchaczy: 15
  • maksymalna liczba słuchaczy: 40

 

 • Proces rekrutacyjny kandydata odbywa się w sekretariacie Ośrodka Studiów Franciszkańskich, ul. Franciszkańska 4, 31-004 Kraków (wejście przez furtę WSD Franciszkanów). Dokumenty można przesyłać listownie lub składać osobiście w sekretariacie.