Adresaci

 

 • wszyscy pragnący pogłębić własne życie duchowe lub odkryć nowe inspiracje do życia
    
 • wszyscy zainteresowani postacią św. Franciszka z Asyżu i duchowością franciszkańską

 • nauczyciele, w tym szczególnie katecheci

 • terapeuci i wychowawcy

 • dziennikarze zajmujący się tematyką religijną i kościelną

 • liderzy grup działających przy franciszkańskich ośrodkach duszpasterskich

 • członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

 • mistrzowie i mistrzynie postulatów, nowicjatów, junioratów zakonnych

 • franciszkanie pragnący na nowo odkryć własne powołanie

 • duszpasterze pragnący lepiej wykorzystać walory duchowości franciszkańskiej w swojej posłudze